Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Nationalmuseum – Nyfiken på: Harriet Backer 18/4

Handelsbankens Konstförening

Under våren och sommaren 2024 visar Nationalmuseum en utställning om Harriet Backer som vid sidan av Edvard Munch var en av Norges mest betydande konstnärer vid sekelskiftet 1900. Hon var vid tiden en av de främsta koloristerna och skildrare av ljus och atmosfär i interiörer. Utställningen är ett samarbete mellan Nasjonalmuseet i Oslo, Kode i Bergen, Musée d’Orsay i Paris och Nationalmuseum.

Harriet Backer (1845–1932) var på många sätt en pionjär och i utställningen lyfts det nyskapande och innovativa i hennes konst fram tillsammans med den centrala roll i norskt konstliv som hon hade. Vad var det som gjorde att hon blev en mäktig aktör på den norska konstscenen? Varför valde en hel generation unga målare, både män och kvinnor, att bli elever och efterföljare till henne?

Under Harriet Backers femtioåriga karriär förändrades det norska samhället och kvinnors rättigheter och möjligheter till yrkesutövning radikalt. Hon utbildade sig till konstnär på en kosmopolitisk konstscen och vistades utomlands i femton år. Först i München och därefter i Paris, för att sedan återvända till sitt hemland. I Frankrike blev impressionismen och Claude Monets måleri Backers främsta inspirationskälla. Liksom Monet var hon en mästerlig kolorist och skicklig ljusskildrare. Hon tillämpade friluftsmåleriets principer på sitt stämningsfulla och stillsamma interiörmåleri i vilket hon skildrade samspelet mellan figuren, rummet och ljusverkan. Hon utforskade konstrasten mellan ute och inne, ljusets mångbottnade kvaliteter och dess skiftningar från morgon till kväll, från vår till vinter.

Prins Eugens Waldemarsudde – Marie Krøyer 25/4

Handelsbankens Konstförening

Marie Krøyer (1867 – 1940) var på sin tid omtalad i Skandinavien på grund av sitt dramatiska liv tillsammans med P.S. Krøyer och Hugo Alfvén. Få känner idag till omfattningen av hennes konstnärskap. Under våren och sommaren uppmärksammar vi konstnären Marie Krøyer i sin egen rätt. Det blir en stor utställning som visar bredden i hennes spännande arbete med konst, design och inredning. Presentationen belyser även nya aspekter av hennes internationella inspirationskällor och nätverk.

Utställningen arrangeras i samarbete med Skagens Kunstmuseer och Den Hirschsprungske Samling.

Prins Eugens Waldemarsudde – Marie Krøyer 11/4

Handelsbankens Konstförening

Marie Krøyer (1867 – 1940) var på sin tid omtalad i Skandinavien på grund av sitt dramatiska liv tillsammans med P.S. Krøyer och Hugo Alfvén. Få känner idag till omfattningen av hennes konstnärskap. Under våren och sommaren uppmärksammar vi konstnären Marie Krøyer i sin egen rätt. Det blir en stor utställning som visar bredden i hennes spännande arbete med konst, design och inredning. Presentationen belyser även nya aspekter av hennes internationella inspirationskällor och nätverk.

Utställningen arrangeras i samarbete med Skagens Kunstmuseer och Den Hirschsprungske Samling.

Prins Eugens Waldemarsudde – Marie Krøyer 21/3

Handelsbankens Konstförening

Marie Krøyer (1867 – 1940) var på sin tid omtalad i Skandinavien på grund av sitt dramatiska liv tillsammans med P.S. Krøyer och Hugo Alfvén. Få känner idag till omfattningen av hennes konstnärskap. Under våren och sommaren uppmärksammar vi konstnären Marie Krøyer i sin egen rätt. Det blir en stor utställning som visar bredden i hennes spännande arbete med konst, design och inredning. Presentationen belyser även nya aspekter av hennes internationella inspirationskällor och nätverk.

Utställningen arrangeras i samarbete med Skagens Kunstmuseer och Den Hirschsprungske Samling.

Moderna Muuseet – Lotte Laserstein-Ett delat liv 12/3

Handelsbankens Konstförening

Efter succén på Moderna Museet Malmö visas nu den hittills största utställningen med den tysk-svenska konstnären Lotte Laserstein (1898–1993) i Stockholm. Utställningen ”Ett delat liv” har lika stort fokus på de mångsidiga verk som Laserstein skapar i exil i Sverige, som hennes tidigare produktion från Tyskland.

Konstnären Lotte Laserstein är en av konstvärldens mest spännande återupptäckter och räknas idag till en av 1900-talets stora realister. Utställningar i Tyskland har lockat en bred publik att utforska den länge bortglömda konstnären och givit henne en plats i 1900-talets konsthistoria.

Utställningarna har främst fokuserat på Lasersteins verk från 1920-talet fram till 1930-talets början, det vill säga perioden innan hon tvingades lämna Tyskland och leva i Sverige. Under fem decennier i Sverige producerade Lotte Laserstein en extremt omfattande, tematisk och stilistiskt mångsidig samling verk, som alltså endast delvis belysts i tidigare presentationer.

Utställningen ”Lotte Laserstein – Ett delat liv” belyser i lika hög grad de mångsidiga verk som konstnären skapade i exil i Sverige, som hennes tidigare produktion från Tyskland.

Lotte Laserstein beskrev sitt liv och sin karriär med orden ”Med räddningen till Sverige bröts mitt liv itu”. Denna delning har också fått prägla utställningens struktur.

”Genom Lotte Lasersteins representativa beställningsporträtt, expressiva självporträtt, rörande skildringar av andra emigranter samt landskap och stadsbilder, är det möjligt att spåra exilens villkor”, berättar utställningens curatorer Iris Müller-Westermann och Anna-Carola Krausse. De fortsätter:

Lasersteins svenska produktion väcker frågor kring vad det innebär att ha förlorat sin egen kulturella och sociala miljö och behöva söka fotfäste i ett nytt samhälle.

Liljevalchs-Vårsalongen 16/4

Handelsbankens Konstförening

Vårsalongen 2024 visar 290 verk av 163 konstnärer.

Vårsalongen är en kär tradition som inleder konstvåren sedan hundra år tillbaka. Urvalet på 290 verk visar en stor variation av tekniker och material med allt från måleri, video, skulptur, keramik, textil, installation, AI, teckning och fotografi. Merparten är måleri med 94 verk, följt av 55 verk skulptur och 43 fotografiska verk. Liksom tidigare vårsalonger finns en stor åldersmässig och geografisk spridning bland deltagarna, från yngsta Blenda 20 år till äldsta Claes 78 år, från Angered till Mörbylånga. Årets jury bestod utöver konsthallschef Joanna Sandell Wright av curatorerna Ashik Zaman och Tawanda Appiah, OS-ryttaren Peder Fredricson – som själv även tecknar.Med utställningen följer en katalog där alla utställare presenteras med ett verk. Från och med vernissagedagen presenteras medverkande konstnärer och deras verk här på hemsidan.Curatorer för Vårsalongen 2024 är Ashik Zaman och Joanna Sandell Wright.

Liljevalchs-Vårsalongen 9/4

Handelsbankens Konstförening

Vårsalongen 2024 visar 290 verk av 163 konstnärer.

Vårsalongen är en kär tradition som inleder konstvåren sedan hundra år tillbaka. Urvalet på 290 verk visar en stor variation av tekniker och material med allt från måleri, video, skulptur, keramik, textil, installation, AI, teckning och fotografi. Merparten är måleri med 94 verk, följt av 55 verk skulptur och 43 fotografiska verk. Liksom tidigare vårsalonger finns en stor åldersmässig och geografisk spridning bland deltagarna, från yngsta Blenda 20 år till äldsta Claes 78 år, från Angered till Mörbylånga. Årets jury bestod utöver konsthallschef Joanna Sandell Wright av curatorerna Ashik Zaman och Tawanda Appiah, OS-ryttaren Peder Fredricson – som själv även tecknar.Med utställningen följer en katalog där alla utställare presenteras med ett verk. Från och med vernissagedagen presenteras medverkande konstnärer och deras verk här på hemsidan.Curatorer för Vårsalongen 2024 är Ashik Zaman och Joanna Sandell Wright.

Liljevalchs-Vårsalongen 14/3

Handelsbankens Konstförening

Vårsalongen 2024 visar 290 verk av 163 konstnärer.

Vårsalongen är en kär tradition som inleder konstvåren sedan hundra år tillbaka. Urvalet på 290 verk visar en stor variation av tekniker och material med allt från måleri, video, skulptur, keramik, textil, installation, AI, teckning och fotografi. Merparten är måleri med 94 verk, följt av 55 verk skulptur och 43 fotografiska verk. Liksom tidigare vårsalonger finns en stor åldersmässig och geografisk spridning bland deltagarna, från yngsta Blenda 20 år till äldsta Claes 78 år, från Angered till Mörbylånga. Årets jury bestod utöver konsthallschef Joanna Sandell Wright av curatorerna Ashik Zaman och Tawanda Appiah, OS-ryttaren Peder Fredricson – som själv även tecknar.Med utställningen följer en katalog där alla utställare presenteras med ett verk. Från och med vernissagedagen presenteras medverkande konstnärer och deras verk här på hemsidan.Curatorer för Vårsalongen 2024 är Ashik Zaman och Joanna Sandell Wright.

Millesgården-Jaqueline Marval

Handelsbankens Konstförening

Marval är en av de färgstarka franska konstnärer som under tidigt 1900-tal fann sin plats på konstscenen och ställde ut jämsides med ikoner som Henri Matisse, Picasso och Maurice Denis. Hon prisades av kritiker och deltog i otaliga utställningar i Frankrike samt internationellt. Poeten och konstkritikern Guillaume Apollinaire beskrev henne 1912 med orden ”En av vår tids mest anmärkningsvärda konstnärer”.

Millesgården-Jaqueline Marval

Handelsbankens Konstförening

Marval är en av de färgstarka franska konstnärer som under tidigt 1900-tal fann sin plats på konstscenen och ställde ut jämsides med ikoner som Henri Matisse, Picasso och Maurice Denis. Hon prisades av kritiker och deltog i otaliga utställningar i Frankrike samt internationellt. Poeten och konstkritikern Guillaume Apollinaire beskrev henne 1912 med orden ”En av vår tids mest anmärkningsvärda konstnärer”.