Håll ner knappen CMD och tryck + / -

1989-kultur och politik – FULLBOKAT!

Hösten 2019 är det trettio år sedan Berlinmuren föll. Det blir en kalejdoskopisk blandning av populärkultur och finkultur som växlar mellan breda globala perspektiv och svenska mikroperspektiv. Utställningen tar fasta på skiftet mellan 1980- och 1990-tal som en historisk brytpunkt och idémässigt kretsar tematiken kring begrepp som frihet, befrielse och gränsupplösning.

Vi erbjuder visningar på följande tider:

Torsdag den 17 oktober kl 17.30

Torsdag den 31 oktober kl 17.30

Anmälningar skickas till naob01@handelsbanken.se