Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Trädgården – konst och natur under sex sekler, Nationalmuseum 30/3

Följ med ut i Trädgården! Årets stora utställning handlar om hur mytiska och verkliga trädgårdar har skildrats i konsten, men också om hur konsten lämnat spår i trädgårdarna, från medeltiden och fram till idag. Se drygt 300 konst- och konsthantverksföremål av konstnärer som Rembrandt, Watteau, Le Nôtre, Monet, Renoir, Carl Larsson och av samtida som Peter Frie och Emma Helle. Trädgårdsvyer blev ett naturligt motiv för konstnärer. Även enskilda blommor, frukter och andra växter som väckte stolthet och beundran, såsom pumpor, sparris, citron eller ananas, kunde t.ex. hamna på konstnärens duk. Men trädgårdar har även varit viktiga ur ett vardagligt perspektiv. Att kunna odla morötter och potatis eller örter bidragit till välmående på ett väldigt konkret sätt.

I dag med ett alltmer bekymmersamt världsläge, spelar trädgården på nytt en stor roll, både ur nyttosynpunkt och som en plats för drömmar. Trädgården är lika mycket en fysisk plats som en del av vår föreställningsvärld.

Det finns inga platser kvar till detta event.