Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Från Instagram

Från Instagram

Sixten Sandra Österberg ”Det brinner alltid I”, Kungliga Konsthögskolans avgångsutdtällning