Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Kallelse till Handelsbankens Konstförenings årsmöte 2021

Datum och tid: Onsdagen den 22 september, kl. 17.30

Plats: Masursalen, Grevgränd 3, Stockholm.

Inte heller i år har vi möjlighet att genomföra ett årsmöte enligt Konstföreningens fina traditioner. Årsmötet genomförs i Masursalen, men dessvärre utan närvarolotteri, efterföljande föredrag och förtäring.

Föredragningslista, valberedningens förslag till förtroendevalda, verksamhetsberättelse inklusive balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse går att ta del av här och kommer även att finns tillgängliga på stämman.

Föredragningslista Årsmöte 2021

Valberedningens förslag 2021-2022

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Synpunkter på föreningens verksamhet, valberedningens förslag till förtroendevalda etc. kan lämnas till föreningens gruppbrevlåda – konst@handelsbanken.se – fram till den 22 september.

Det är av stor betydelse att du som önskar delta i stämman föranmäler det till konst@handelsbanken.se senast den 15 september så att vi kan göra eventuella anpassningar av möblering och lokal beroende på deltagarantal.

Stämman kommer att genomföras i linje med de riktlinjer som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer att skicka en bekräftelse på att du är anmäld till stämman.

Varmt välkommen!

Styrelsen Handelsbankens Konstförening