Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Lennart Rodhe-100 år

Lennart Rodhe-100 år

Lennart Rodhe (1916–2005) var en av de främsta representanterna för modernismen i Sverige. Han växte upp i Tyskland och studerade under 30-talet i Stockholm och Köpenhamn och vid Konstakademien i Stockholm under 40-talets krigsår. Det stora genombrottet kom 1947 då han tillsammans med ett antal konstnärskollegor deltog i utställningen Ung konst på Färg och Form i Stockholm. Han gjorde en lång rad utställningar främst i Sverige men även utomlands bland annat på Galerie Denise René i Paris, Guggenheim International Award i New York och V Bienal de São Paulo under sent 50-tal. Under åren 1958 – 1968 var han professor på Konstakademien. Hela Rodhes konstnärskap genomsyras av ett ständigt bearbetande av färger, former och motiv. Genom vistelser vid Sveriges västkust och resor till Frankrike, Italien och Spanien efter krigsslutet och så småningom vidare till Nordafrika hämtades teman, mönster och ornamentik som kom att få stor betydelse under hela hans konstnärskap. Hans stora intresse för
hur olika tekniker påverkar seendet medförde ett aldrig sinande experimenterande med olika material.

Den 15 november i år skulle Lennart Rodhe fyllt 100 år, detta uppmärksammas i en jubileumsutställning på Galleri Öst på Konstakademien.

På Handelsbanken gläds vi särskilt åt hans vackra glasvägg ”Fruktträdgården” från 1957, som finns till beskådan i Mässen. Utöver dettaa majestätiska konstverk (på ca 15 kvm) finns även ett antal tavlor till beskådan i Blå Matsalen.