Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Tidningen Konstperspektiv skriver om oss

Tidningen Konstperspektiv skriver om oss

Nu är vi med igen, denna gång i tidningen ”Konstperspektiv” som skriver om svenska konstföreningars historia fram till nutid och vilken enorm betydelse dessa haft för att öka kunskapen och intresset för konst samt för att stötta konstnärer i deras försörjning. Handelsbankens Konstförening är en lysande stjärna på en annars  vikande marknad för arbetsgivarkonstföreningar.

Tidningen Konstperspektiv går att köpa på museum, gallerier eller i välsorterade butiker. Länk till hemsida.