Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Utlämning inställd

Givet den rådande situationen i samhället har Konstföreningen beslutat att tills vidare ställa in utlämningen av vårens vinster, som var planerad i maj.
Vi hör av oss till samtliga vinnare när läget klarnat. Sannolikt genomför vi detta tidigast någon gång under hösten.
Vinsterna finns i säkert förvar i vårt konstlager.