Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Viviane Sassen – Umbra

Viviane Sassen (f. 1972) är en fotograf som i utställningen skapar sådana platser och möten, som bjuder in betraktaren att själv fylla bilden med sin historia, sina associationer, att bli medskapare i hennes ytterst personliga verk.

Anmälningar skickas till Dagmar Wallerstedt.