Håll ner knappen CMD och tryck + / -

Skönhet för alla i nytt ljus, hemideal vid sekelskiftet 1900 – SLUT

In med ljus, luft och funktion, ut med det sena 1800-talets mörka och tunga interiörer. I utställningen ges exempel på hur Ellen Keys idéer tog sig uttryck i hennes eget hem och hos Karin och Carl Larsson i Sundborn.